Algemene Voorwaarden

Newsletter-amico

Algemene Voorwaarden Cursussen

Verantwoordelijkheid / Aansprakelijkheid

De cursist is en blijft volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn/haar handelingen in de opleiding / persoonlijke sessie / workshop en neemt deel op eigen verantwoordelijkheid.
Vanessa Brosens behoudens opzet of zware fout, nooit aansprakelijk kunnen gesteld worden voor welke beweerde schade ook.
Behoudens andere vermelding is voor deelname aan de cursus geen speciaal niveau van vooropleiding, psychische of fysieke conditie vereist.
De cursist zal, ingeval van twijfel over zijn fysieke of psychische conditie, zelf de eigen arts raadplegen en om advies vragen. De cursist zal de lesgever vooraf schriftelijk verwittigen van elk gemaakt voorbehoud.
Vanessa Brosens is gerechtigd om de deelnemer, die om welke reden dan ook de groepsactiviteit structureel belemmert, verdere deelname aan de activiteiten te ontzeggen.

Betaling en annulering

De cursist is bij aanvang van de cursus de volledige deelnamevergoeding verschuldigd tenzij anders afgesproken en schriftelijk bevestigd.
Bij het tussentijds stopzetten van de cursus, geschiedt in principe geen terugbetaling voor het niet gevolgde deel.
Bij annulering tot zes weken voor aanvang van de cursus, is 30% van de totale som verschuldigd ten titel van administratiekost. Bij afzegging in de week voorafgaand aan de Opleiding is het gehele bedrag verschuldigd. Bij afzegging in de tussenliggende periode wordt 50% van de deelnamekosten berekend.
Bij rampen en crisissen, is het mogelijk dat de lessen verplaatst worden naar andere datums. Dit gebeurt altijd in samenspraak met de student.
Vanessa Brosens mag en kan de data ten allen tijden veranderen.

Door in te schrijven voor een workshop cursus ga akkoord met deze algemene voorwaarden
Facturen dienen vooraf aangevraagd te worden. Bij inschrijving en betaling via de website wordt er automatisch een factuur afgeleverd.
Enkel het Belgisch recht is van toepassing en de rechtbanken te TURNHOUT zijn uitsluitend bevoegd.

Algemene Voorwaarden Privé consulten

Aansprakelijkheid

Over medische zaken spreek ik me niet uit. Heb je vragen over je gezondheid, dan raadpleeg je het beste een arts. Een consult kan behoorlijk wat emoties losmaken, ik bied je dan graag mijn luisterend oor aan en wil er dan graag voor je zijn door het juiste begrip te tonen. Alles gebeurt met de juiste intentie. 

 

Annulering

Bij niet nakomen van de afspraak of niet binnen 24 uur annuleren, wordt er 50% van de dienst in rekening gebracht. 

Door een afspraak te boeken ga je akkoord met deze algemene voorwaarden.

Facturen dienen vooraf aangevraagd te worden. 
Enkel het Belgisch recht is van toepassing en de rechtbanken te TURNHOUT zijn uitsluitend bevoegd.